Wyniki wyszukiwania

Budynki

Projekty indywidualne

Od wielu lat zajmujemy się wykonywaniem projektów budowlanych. Posiadamy bogate doświadczenie przy projektowaniu obiektów produkcyjnych i biurowych, hal magazynowych, warsztatów, budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wykonujemy zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków lub lokali.

Nasze projekty zawierają wszystkie niezbędne branże budowlano-instalacyjne, a w razie potrzeby, dodatkowo kosztorysy. Zapraszamy do zapoznania się z portfolio naszych architektów.

Projekty do wielokrotnego zastosowania

Wykonujemy adaptacje zakupionych gotowych projektów różnych rodzajów budynków : domów jednorodzinnych, garaży, obiektów gospodarczych. Jesteśmy przedstawicielem cenionej wśród klientów Pracowni Projektowej ARCHIPELAG z Wrocławia.

Projekt budowlany przeznaczony do wielokrotnego zastosowania może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do warunków otoczenia.

W ramach adaptacji projektu gotowego dopuszczalne są zmiany dostosowujące projekt do indywidualnych potrzeb inwestora, które nie wymagają zgody autora projektu. W każdym projekcie znajduje się informacja o zakresie tych zmian. Wszystkie zmiany powinny być naniesione na projekt lub dołączone jako aneks i podpisane przez osobę upoważnioną.

Proces inwestycyjny

Po uzyskaniu od Inwestora pełnomocnictwa prowadzimy w jego imieniu cały proces inwestycyjny:

  • wykonujemy koncepcje budynku wraz z dopasowaniem do istniejącej działki lub pomagamy w doborze projektu gotowego,
  • występujemy do odpowiednich organów o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także wydanie warunków technicznych dostawy mediów ( woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz),
  • zapewniamy wszelkie wymagane uzgodnienia projektu
  • kompleksowość naszych usług pozwala na odbiór pozwolenia na budowę w naszym biurze,

Nasza współpraca może trwać nadal – po uzyskaniu pozwolenia na budowę możemy zapewnić pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej a na koniec przygotować budynek do oddania do użytku.