Wyniki wyszukiwania

Mienie zabużańskie

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości a czynności z tym związane nazywane są szacowaniem nieruchomości. Podstawowym przepisem prawnym z tego zakresu jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami..

Wartość nieruchomości określają rzeczoznawcy majątkowi. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości, nadane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy ma prawo określać wartość nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Wykonujemy operaty szacunkowe dotyczące wyceny różnych rodzajów nieruchomości dla różnych celów.