Wyniki wyszukiwania

Wycena

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości a czynności z tym związane nazywane są szacowaniem nieruchomości. Podstawowym przepisem prawnym z tego zakresu jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami..

Wartość nieruchomości określają rzeczoznawcy majątkowi. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości, nadane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy ma prawo określać wartość nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Wykonujemy operaty szacunkowe dotyczące wyceny różnych rodzajów nieruchomości dla różnych celów.

Rodzaje nieruchomości podlegających wycenie:

 • gruntowe,
 • budynkowe,
 • lokalowe,
 • rolne,
 • komercyjne,
 • przemysłowe
 • mienie zabużańskie

Przykładowe cele, dla których określamy wartości nieruchomości:

 • transakcje kupna lub sprzedaży,
 • zabezpieczenie kredytów bankowych,
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi,
 • wniesienie aportu,
 • księgowe
 • podatkowe

Dokonujemy określenia wartości nieruchomości dla osób fizycznych , podmiotów gospodarczych, banków, przedsiębiorstw, urzędów miast i gmin, spółdzielni.

Niezależnie od wykonywania wycen, rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 1. rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 2. efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 3. skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 4. oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 5. bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 6. określenia wartości nieruchomości na potrzeby indywidualne inwestora,
 7. wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 8. wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Wykonujemy operaty szacunkowe zgodnie z przepisami prawa oraz w oparciu o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.