Wyniki wyszukiwania

Zarządzanie

Zarządzanie nieruchomościami

Nasza oferta w kategorii „zarządzanie nieruchomościami”:

 • specjalizujemy się przede wszystkim w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi,
 • posiadamy długoletnie doświadczenie w zarządzaniu budynkami usługowo-handlowymi.

W ramach zarządzania nieruchomością oferujemy usługi takie jak:

 • prowadzenie książki obiektu,
 • prowadzenia księgowości dla wspólnoty mieszkaniowej,
 • obsług prawna w ustalonym zakresie,
 • windykacja należności,
 • regulowanie zobowiązań wspólnoty mieszkaniowej,
 • reprezentowanie wspólnoty przed urzędami i innymi instytucjami,
 • sporządzenie wykazu obowiązkowych przeglądów niezbędnych ze względu na obowiązki właściciela,
 • planowanie budżetu i zorganizowanie wykonania obowiązkowych przeglądów,
 • organizowanie usług dla części wspólnej nieruchomości,
 • zamawianie i rozliczenia dostaw mediów dla lokali,
 • zamawianie, nadzór nad jakością i rozliczenie usług związanych z utrzymaniem czystości, bezpieczeństwem oraz ochroną,
 • planowanie budżetu robót konserwacyjnych i remontowych, wybór oferentów, nadzór wykonania i odbiór robót,
 • pełna obsługa zarządzania umowami najmu,
 • doradztwo w zakresie inwestowania w nieruchomości.

Istnieje możliwość wyboru poszczególnych usług, bądź skorzystania z zaproponowanych przez nas Wariantów dopasowanych indywidualnie do Państwa potrzeb